Mens Knuthenlund på Lolland er gået helt væk fra gedemælk, stortrives gederne andre steder i Danmark. Det gælder blandt andet hos Lykkelund Gedemejeri på Bornholm og senest hos Copenhagen Goat Milk, som er kommet langt siden sin opstart i juli 2015.

Af Heidi Svømmekjær

“Vi lagde ud med fire geder i 2015, og i dag er vi oppe på 60 stk. dansk landrace. På sigt regner vi med det tredobbelte,” udtaler medejer Claus Christoffersen fra Copenhagen Goat Milk. “Vi flyttede til Jystrup i februar og har nu 10 ha jord og dermed mere plads til at oprette et mejeri og dyrke foder. Inden længe får vi også besøg af en malkekonsulent for at få godkendt vores mælk til salg og forædling.”

Claus og hans kone Summer Christoffersen har baggrunde som henholdsvis økonom og laborant, og de deler en særlig passion for geder. De har valgt at fokusere udelukkende på dansk landrace grundet mælkens høje fedt- og proteinprocent, og så er gederne særligt velegnede til danske forhold.

Foderet afgør ostens kvalitet
“De fryser ikke og er nærmest altædende, så de spiser masser af ukrudt og grene. Det går alt sammen lige i mælkens smag og videre i osten – derfor har vi fået fantastiske tilbagemeldinger på vores første testoste. På den måde er fodermesteren nærmest vigtigere end mejeristen – forstået på den måde, at mælkens kvalitet er meget vigtig,” slutter Claus.

Copenhagen Goat Milk vil blandt andet sælge gedemælkssæbe, gedekød, rå gedemælk og diverse friskoste såsom gederuller, hvid ost i saltlage, ricotta og oste rullet i fyrrenålsaske. Foreløbig er det omkring 3-4 tons ost på årlig basis. Sammen med Lykkelund på Bornholm er de de eneste avlere af dansk landrace, der selv står for hele værdikæden fra foder til færdigt gedeprodukt.

Omkring 1. august vil Claus og Summer begynde at indrette mejeri, og til september indleder de processen omkring økologisk certificering. Fra 1. april 2018 forventer de at åbne for salg af oste, og der er planer om en gårdbutik engang i 2019. Indtil videre sigter de ikke mod forhandlere, men vil i stedet deltage i forskellige madmarkeder i løbet af året.

Følg med i Copenhagen Goat Milks aktiviteter her.

Gederne er nærmest altædende, så de spiser masser af ukrudt og grene.
Det går alt sammen lige i mælkens smag og videre i osten. Derfor har vi fået fantastiske tilbagemeldinger på vores første testoste.
Claus Christoffersen

Medejer, Copenhagen Goat Milk